DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 10. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

19. sjednica Državnog sudbenog vijeća

19. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 7. i 8. studenog 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 15 sudaca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata, koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46 od 8. svibnja 2019. za 15 (petnaest) sudaca Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

18. sjednica Državnog sudbenog vijeća

18. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 24. listopada 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Puli – Pola, građanski odjel i suca Županijskog suda u Puli – Pola, kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/19 od 7. lipnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/19 od 7. lipnja 2019., za slobodno mjesto suca Županijskog suda u Puli – Pola, građanski odjel i suca Županijskog suda u Puli – Pola, kazneni odjel, utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Dana 19. rujna 2019. izvršna direktorica Gonga Jelena Berković, u razgovoru za N1 televiziju komentirala je reakciju DSV na slučaj Duhaček. Budući da je svojim komentarom pokazala nepoznavanje prava, to se ukazala potreba za sljedećim objašnjenjem.


Odluke 10. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 10. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 13. lipnja 2019., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednicu Općinskog suda u Sesvetama imenovana je Sanja Zec, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Sesvetama

- Za predsjednicu Općinskog suda u Kutini imenovana je Jasmina Pintarić, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Kutini

- Za predsjednicu Općinskog suda u Metkoviću imenovana je Marijana Zloić-Talajić, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Metkoviću

- Za predsjednika Općinskog suda u Pazinu imenovan je mr. sc. Emanuel Radolović, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Pazinu

- Za predsjednicu Općinskog suda u Đakovu imenovana je Melita Tomaković, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Đakovu

- Radovan Raduka, sudac Trgovačkog suda u Varaždinu, trajno se premješta u Trgovački sud u Zagrebu, s 1. srpnja 2019.,

- Jadranka Herman, sutkinja Trgovačkog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2019., na vlastiti zahtjev,

- Jelenka Alemani, sutkinja Općinskog suda u Makarskoj, razrješava se sudačke dužnosti s 30. lipnja 2019., na vlastiti zahtjev,

- Ivanka Birkić Šarić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 30. lipnja 2019., na vlastiti zahtjev,

- Odbacuje se zahtjev sutkinje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Sandre Kantolić za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti sutkinje Službeničkog suda u Zagrebu,

- Odbacuje se zahtjev suca Općinskog suda u Rijeci Mate Radovića za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti suca Službeničkog suda u Rijeci.