DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 10. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

34. sjednica Državnog sudbenog vijeća

34. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 4. lipnja 2020., s početkom u 10,00 sati, u dvorani „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Osijeku

Razgovor s kandidatima za suce Županijskog suda u Osijeku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 5/20 i 21/20) održat će se u četvrtak, 4. lipnja 2020., u dvorani 706 -„Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /VII.

31. sjednica Državnog sudbenog vijeća

31. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 23. travnja 2020., s početkom u 11,30 sati, u dvorani „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se, temeljem članka 56. stavak 6. i 7. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Slavonskom Brodu (imenovanih na 20. sjednici Vijeća od 5. prosinca 2019.) održat će se u petak, 28. veljače 2020., u 11,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.


Odluke 10. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 10. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 13. lipnja 2019., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednicu Općinskog suda u Sesvetama imenovana je Sanja Zec, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Sesvetama

- Za predsjednicu Općinskog suda u Kutini imenovana je Jasmina Pintarić, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Kutini

- Za predsjednicu Općinskog suda u Metkoviću imenovana je Marijana Zloić-Talajić, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Metkoviću

- Za predsjednika Općinskog suda u Pazinu imenovan je mr. sc. Emanuel Radolović, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Pazinu

- Za predsjednicu Općinskog suda u Đakovu imenovana je Melita Tomaković, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Đakovu

- Radovan Raduka, sudac Trgovačkog suda u Varaždinu, trajno se premješta u Trgovački sud u Zagrebu, s 1. srpnja 2019.,

- Jadranka Herman, sutkinja Trgovačkog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2019., na vlastiti zahtjev,

- Jelenka Alemani, sutkinja Općinskog suda u Makarskoj, razrješava se sudačke dužnosti s 30. lipnja 2019., na vlastiti zahtjev,

- Ivanka Birkić Šarić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 30. lipnja 2019., na vlastiti zahtjev,

- Odbacuje se zahtjev sutkinje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Sandre Kantolić za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti sutkinje Službeničkog suda u Zagrebu,

- Odbacuje se zahtjev suca Općinskog suda u Rijeci Mate Radovića za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti suca Službeničkog suda u Rijeci.