DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 10. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. srpnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici Vijeća od 24. svibnja 2019., održat će se u petak, 28. lipnja 2019., u 12,00 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 13. lipnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima prijavljenima na poziv Vijeća za trajni premještaj suca u Trgovački sud u Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 10. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 10. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 13. lipnja 2019., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednicu Općinskog suda u Sesvetama imenovana je Sanja Zec, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Sesvetama

- Za predsjednicu Općinskog suda u Kutini imenovana je Jasmina Pintarić, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Kutini

- Za predsjednicu Općinskog suda u Metkoviću imenovana je Marijana Zloić-Talajić, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Metkoviću

- Za predsjednika Općinskog suda u Pazinu imenovan je mr. sc. Emanuel Radolović, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Pazinu

- Za predsjednicu Općinskog suda u Đakovu imenovana je Melita Tomaković, od 1. srpnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Đakovu

- Radovan Raduka, sudac Trgovačkog suda u Varaždinu, trajno se premješta u Trgovački sud u Zagrebu, s 1. srpnja 2019.,

- Jadranka Herman, sutkinja Trgovačkog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2019., na vlastiti zahtjev,

- Jelenka Alemani, sutkinja Općinskog suda u Makarskoj, razrješava se sudačke dužnosti s 30. lipnja 2019., na vlastiti zahtjev,

- Ivanka Birkić Šarić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 30. lipnja 2019., na vlastiti zahtjev,

- Odbacuje se zahtjev sutkinje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Sandre Kantolić za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti sutkinje Službeničkog suda u Zagrebu,

- Odbacuje se zahtjev suca Općinskog suda u Rijeci Mate Radovića za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti suca Službeničkog suda u Rijeci.