DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 116. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

121. sjednica Državnog sudbenog vijeća

121. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 17. svibnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Osijeku održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018., u 11,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Splitu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Splitu održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

119. sjednica Državnog sudbenog vijeća

119. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 11. svibnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

118. sjednica Državnog sudbenog vijeća

118. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 10. svibnja 2018., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 116. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 116. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 6. studenog 2014. donesene su slijedeće odluke:

- Zlata Lipnjak Bosanac, sutkinja Vrhovnog suda suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti s 20. prosinca 2014., radi navršenih 70 godina života,

- Nada Žegarac, sutkinja Općinskog suda u Kutini, razrješava se sudačke dužnosti s 31. prosinca 2014., na vlastiti zahtjev,

- Sucu Trgovačkog suda u Splitu Ivanu Basiću sudačka dužnost prestaje po sili zakona temeljem članka 76. stavak 1. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

- Nakon provedenog usmenog dijela završnog ispita s polaznicima II. generacije Državne škole za pravosudne dužnosnike utvrđena je završna ocjena polaznika Škole:

Završna ocjena II. generacije polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike