DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 13. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Osijeku

Razgovor s kandidatima za suce Županijskog suda u Osijeku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 5/20 i 21/20) održat će se u četvrtak, 4. lipnja 2020., u dvorani 706 -„Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /VII.

31. sjednica Državnog sudbenog vijeća

31. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 23. travnja 2020., s početkom u 11,30 sati, u dvorani „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se, temeljem članka 56. stavak 6. i 7. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Slavonskom Brodu (imenovanih na 20. sjednici Vijeća od 5. prosinca 2019.) održat će se u petak, 28. veljače 2020., u 11,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

27. sjednica Državnog sudbenog vijeća

27. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 20. veljače 2020., s početkom u 11,00 sati i u petak, 21. veljače 2020., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 13. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 13. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 6. rujna 2019., donesene su slijedeće odluke:

- Za predsjednika Županijskog suda u Bjelovaru imenovan je Goran Milaković, od 1. studenog 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Županijskog suda u Bjelovaru (002)

- Za predsjednika Općinskog suda u Vinkovcima imenovan je Ivan Katičić, od 1. listopada 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Vinkovcima (002)

- Ivan Mikšić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti sa 17. rujna 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Katija Blaće, sutkinja Županijskog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 19. kolovoza 2019., zbog trajnog gubitka sposobnosti obnašanja svoje dužnosti,

- Vladimir Vinja, sudac Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 19. studenim 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Mirko Klinžić, sudac Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 24. rujna 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Rajko Pavlica, sudac Općinskog suda u Rijeci, razrješava se sudačke dužnosti s 1. siječnja 2020., na vlastiti zahtjev,

- Odobrava se Veri Bubaš, sutkinji Općinskog suda u Sisku, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost člana Službeničkog suda u Sisačko-moslovačkoj županiji,

- Odobrava se Jadranki Travaš, sutkinji Županijskog suda u Zagrebu, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost sutkinje Visokog suda časti Hrvatske komore fizioterapeuta,

- Odobrava se Anti Brkljačiću, sucu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost suca drugostupanjskog vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore,

- Odbacuje se zahtjev sutkinje Općinskog suda u Koprivnici, Lidije Vuljak, za odobrenje davanja stana u najam

- Sutkinjama Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Nadi Horvatović, Diani Pavlečić, Marceli Soljačić Prester i Kseniji Šupe Vukadinović produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske na vrijeme od četiri mjeseci, od 20. rujna 2019.

- Sutkinji Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Mirjani Laljek produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od četiri mjeseca, od 16. rujna 2019.

- I Anđela Becka, sutkinja Upravnog suda u Splitu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena novčana kazna od jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od tri mjeseca.

II Na temelju članka 452. točka 6. ZKP odbija se zahtjev za provođenje stegovnog postupka protiv sutkinje Upravnog suda u Splitu Anđele Becka zbog stegovnog djela iz članka 62. stavak 3. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.