DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 13. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatkinjom za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku

Razgovor s kandidatkinjom za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku održat će se u petak, 27. rujna. 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 1 (jednog) suca Županijskog suda u Varaždinu - kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019., za slobodno mjesto 1 (jednog) suca Županijskog suda u Varaždinu utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Novom Zagrebu održat će se u četvrtak, 26. rujna. 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za 1 (jednog) suca Županijskog suda u Rijeci - kazneni odjel, (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19 od 8. svibnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46 od 8. svibnja 2019. za slobodno mjesto 1 (jednog) suca Županijskog suda u Rijeci utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća

13. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 6. rujna 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća Republike Hrvatske, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 13. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 13. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 6. rujna 2019., donesene su slijedeće odluke:

- Za predsjednika Županijskog suda u Bjelovaru imenovan je Goran Milaković, od 1. studenog 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Županijskog suda u Bjelovaru (002)

- Za predsjednika Općinskog suda u Vinkovcima imenovan je Ivan Katičić, od 1. listopada 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Vinkovcima (002)

- Ivan Mikšić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti sa 17. rujna 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Katija Blaće, sutkinja Županijskog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 19. kolovoza 2019., zbog trajnog gubitka sposobnosti obnašanja svoje dužnosti,

- Vladimir Vinja, sudac Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 19. studenim 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Mirko Klinžić, sudac Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 24. rujna 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Rajko Pavlica, sudac Općinskog suda u Rijeci, razrješava se sudačke dužnosti s 1. siječnja 2020., na vlastiti zahtjev,

- Odobrava se Veri Bubaš, sutkinji Općinskog suda u Sisku, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost člana Službeničkog suda u Sisačko-moslovačkoj županiji,

- Odobrava se Jadranki Travaš, sutkinji Županijskog suda u Zagrebu, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost sutkinje Visokog suda časti Hrvatske komore fizioterapeuta,

- Odobrava se Anti Brkljačiću, sucu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost suca drugostupanjskog vijeća Suda časti Hrvatske obrtničke komore,

- Odbacuje se zahtjev sutkinje Općinskog suda u Koprivnici, Lidije Vuljak, za odobrenje davanja stana u najam

- Sutkinjama Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Nadi Horvatović, Diani Pavlečić, Marceli Soljačić Prester i Kseniji Šupe Vukadinović produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske na vrijeme od četiri mjeseci, od 20. rujna 2019.

- Sutkinji Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu Mirjani Laljek produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od četiri mjeseca, od 16. rujna 2019.

- I Anđela Becka, sutkinja Upravnog suda u Splitu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena novčana kazna od jedne trećine plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od tri mjeseca.

II Na temelju članka 452. točka 6. ZKP odbija se zahtjev za provođenje stegovnog postupka protiv sutkinje Upravnog suda u Splitu Anđele Becka zbog stegovnog djela iz članka 62. stavak 3. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.