DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 16. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

18. sjednica Državnog sudbenog vijeća

18. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 24. listopada 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Redoslijed kandidata i termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Puli – Pola, građanski odjel i suca Županijskog suda u Puli – Pola, kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/19 od 7. lipnja 2019.)

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/19 od 7. lipnja 2019., za slobodno mjesto suca Županijskog suda u Puli – Pola, građanski odjel i suca Županijskog suda u Puli – Pola, kazneni odjel, utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Dana 19. rujna 2019. izvršna direktorica Gonga Jelena Berković, u razgovoru za N1 televiziju komentirala je reakciju DSV na slučaj Duhaček. Budući da je svojim komentarom pokazala nepoznavanje prava, to se ukazala potreba za sljedećim objašnjenjem.

16. sjednica Državnog sudbenog vijeća

16. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 27. rujna 2019., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

15. sjednica Državnog sudbenog vijeća

15. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 26. rujna 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 16. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 16. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 27. rujna 2019., donesene su slijedeće odluke:

- Za sutkinju Županijskog suda u Varaždinu imenovana je Mirna Mavriček

Lista prvenstva kandidata za suca Županijskog suda u Varaždinu

- Za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku imenovana je Zrinka Šeks-Poštić, od 1. listopada 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Osijeku

- Daliboru Vodanoviću, sucu Općinskog prekršajnog suda u Splitu, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 11. listopada 2019.

- Aleksandar Peruzović, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti s 22. studenim 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Verica Nikić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 23. studenim 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Odobrava se Darku Župančiću, sucu Općinskog suda u Novom Zagrebu, da uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost člana Službeničkog suda Grada Samobora,

- Odobrava se Mati Jeliću, sucu Općinskog suda u Šibeniku, da uz obnašanje sudačke dužnosti, obavlja i poslove trenera tenisa,

- Odobrava se Karmen Lončar Mišura, sutkinji Općinskog suda u Sesvetama, da uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost člana Školskog odbora u Srednjoj školi Jelkovec,

- Jadranki Anić Matić, sutkinji Županijskog suda u Zagrebu, produljuje se privremeno upućivanje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 17. listopada 2019.