DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 16. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

 

Razgovori s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/16 od 2.ožujka 2016.) održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i 1 (jednog) slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Velikoj Gorici trajnim premještajem.

21. sjednica Državnog sudbenog vijeća

21. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u srijedu, 11. prosinca 2019., s početkom u 10,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Županijskog suda u Rijeci (imenovana na sjednici Vijeća od 26. rujna 2019.) i sutkinje Županijskog suda u Varaždinu (imenovana na sjednici Vijeća od 27. rujna 2019.) održat će se u srijedu, 11. prosinca 2019., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.


Odluke 16. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 16. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 27. rujna 2019., donesene su slijedeće odluke:

- Za sutkinju Županijskog suda u Varaždinu imenovana je Mirna Mavriček

Lista prvenstva kandidata za suca Županijskog suda u Varaždinu

- Za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku imenovana je Zrinka Šeks-Poštić, od 1. listopada 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Osijeku

- Daliboru Vodanoviću, sucu Općinskog prekršajnog suda u Splitu, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 11. listopada 2019.

- Aleksandar Peruzović, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti s 22. studenim 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Verica Nikić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 23. studenim 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Odobrava se Darku Župančiću, sucu Općinskog suda u Novom Zagrebu, da uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost člana Službeničkog suda Grada Samobora,

- Odobrava se Mati Jeliću, sucu Općinskog suda u Šibeniku, da uz obnašanje sudačke dužnosti, obavlja i poslove trenera tenisa,

- Odobrava se Karmen Lončar Mišura, sutkinji Općinskog suda u Sesvetama, da uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost člana Školskog odbora u Srednjoj školi Jelkovec,

- Jadranki Anić Matić, sutkinji Županijskog suda u Zagrebu, produljuje se privremeno upućivanje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 17. listopada 2019.