DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 21. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).


Odluke 21. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 21. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj dana 13. listopada 2011. donesene su slijedeće odluke:

2. Za predsjednicu Županijskog suda u Bjelovaru imenovana je Milenka Slivar

3. Za predsjednika Prekršajnog suda u Senju imenovan je Vlado Pleše

Tablica s bodovima

4. Rade Jurlina, sudac Općinskog suda u Šibeniku razriješen je sudačke dužnosti na vlastiti zahtjev s danom 31. listopad 2011.

5. Sutkinja Općinskog suda u Osijeku, Andrea Grahovac premješta se na Općinski građanski sud u Zagrebu s danom 1. studeni 2011.

6. Sutkinja Općinskog suda u Slatini, Branka Tolić premješta se na Općinski sud u Virovitici s danom 1. studeni 2011.

7. Sudac Općinskog suda u Malom Lošinju, Domagoj Kurobasa premješta se na Općinski sud u Zadru s danom 1. studeni 2011.

8. Sudac Općinskog suda u Vrbovcu, Igor Kanajet premješta se na Općinski sud u Ivanić Gradu s danom 1. studeni 2011.

9. Sutkinja Općinskog suda u Rabu, Lucija Tomulić premješta se na Općinski sud u Crikvenici s danom 1. studeni 2011.

10. Sudac Općinskog suda u Novoj Gradiški, Pavo Garić premješta se na Općinski sud u Slavonskom Brodu s danom 1. studeni 2011.

11. Sutkinja Općinskog suda u Zaprešiću Ika Peranović premješta se na Općinski kazneni sud u Zagrebu s danom 1. studeni 2011.

12. Sutkinja Općinskog suda u Zaprešiću, Dijana Rizvić premješta se na Općinski kazneni sud u Zagrebu s danom 1. studeni 2011.

13. Sudac Općinskog suda u Zaboku, Ivan Stipčić premješta se na Općinski sud u Zaprešić s danom 1. studeni 2011.

14. Sudac Općinskog suda u Kninu Ljudevit Zoričić premješta se na Općinski sud u Šibenik s danom 1. studeni 2011.

15. Sutkinja Općinskog suda u Rijeci Sandra Vučković privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Crikvenici na vrijeme od dvije godine i to od dana 1. studenoga 2011.