DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 32. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Razgovori s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19 od 2. ožujka 2016. i „Narodnim novinama“ broj 87 od 28. rujna 2016.) održat će se 29. i 30. studenog te 1. prosinca 2017. (srijeda, četvrtak i petak), u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 87/16) održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

POZIV ZA PRISTUP PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću, Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinskog suda u Puli, Trgovačkog suda u Splitu i Upravnog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 57/17), kao i kandidati prijavljeni za oglašena slobodna sudačka mjesta Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 122/16), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, I. kat.


Odluke 32. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 32. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj dana 9. veljače 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Delnicama imenovana je Vesna Brbot Košmrlj.

2. Za predsjednika Prekršajnog suda u Kninu imenovan je Ivica Krvavica

3. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Krapini imenovana je Mirjana Antonović

4. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Kutini imenovana je Ivančica Tomeković

5. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Našicama imenovana je Mirjana Zupčić

6. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Poreču imenovana je mr.sc. Dragica Grujić

7. Za predsjednika Prekršajnog suda u Rovinju imenovan je Damir Šurina

8. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Sesvetama imenovana je Lidija Košutić- Vrhovski

9. Za predsjednika Prekršajnog suda u Slavonskom Brodu imenovan je Zdravko Krajina

10. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Valpovu imenovana je Mira Stakić

11. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Varaždinu imenovana je Doroteja Zorman

12. Za predsjednika Prekršajnog suda u Vrbovcu imenovan je Venek Posavec

13. Za predsjednicu Prekršajnog suda u Zaboku imenovana je Jasna Pleško Grahovac

14. Za predsjednika Prekršajnog suda u Zaprešiću imenovan je Šime Čačić

15. Za predsjednika Prekršajnog suda u Požegi nije imenovan niti jedan od prijavljenih kandidata te će se oglas za slobodno mjesto predsjednika Prekršajnog suda u Požegi ponoviti.

Lista prvenstva kandidata za predsjednike prekršajnih sudova