DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 35. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).


Odluke 35. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 35. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 1. ožujka 2012. donesene su slijedeće odluke:

 1. Za predsjednika Općinskog suda u Rovinju - Rovigno imenovan je Roberto Uggeri.
 2. Za predsjednicu Općinskog suda u Vinkovcima imenovana je Davorka Rukavina.
 3. Za predsjednicu Općinskog suda u Vrbovcu imenovana je Ljiljana Košić.
 4. Za predsjednicu Općinskog suda u Zlataru imenovana je Jasmina Pižir Mataija.
 5. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika Županijskog suda u Zadru odgođeno je radi pribavljanja odgovarajuće dokumentacije.
 6. Zlatko Kojundžić, sudac Općinskog suda u Opatiji, trajno se premješta u Općinski sud u Rijeku, s 1. ožujka 2012.
 7. Sandra Vučković, sutkinja Općinskog suda u Rijeci, trajno se premješta u Općinski sud u Crikvenicu, s 1. travnja 2012.
 8. Vera Holjević-Marincel, sutkinja Općinskog suda u Delnicama, trajno se premješta u Općinski sud u Rijeku, s 1. travnja 2012.
 9. Sandra Radanović, sutkinja Općinskog suda u Benkovcu, trajno se premješta u Općinski sud u Zadru, s 1. travnja 2012.
 10. Željko Đerđ, sudac Općinskog suda u Pagu, trajno se premješta u Općinski sud u Zadar, s 1. travnja 2012.
 11. Mato Jelić, sudac Općinskog suda u Zadru, trajno se premješta u Općinski sud u Kninu, s 1. travnja 2012.
 12. Eneja Stejskal Kanazir, sutkinja Općinskog suda u Kninu, trajno se premješta u Općinski sud u Split, s 1. travnja 2012.
 13. Željko Borić, sudac Općinskog suda u Kninu, trajno se premješta u Općinski sud u Splitu, s 1. travnja 2012.
 14. Ivica Matišić, sudac Općinskog suda u Virovitici, trajno se premješta u Općinski sud u Bjelovaru, s 1. travnja 2012.
 15. Mirka Vuletić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, razriješena je sudačke dužnosti s 28. ožujka 2012.
 16. Željko Lacković, sudac Općinskog suda u Koprivnici, razriješen je sudačke dužnosti s 5. ožujka 2012.

Lista prvenstva kandidata za predsjednike općinskih sudova