DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 36. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku održat će se u petak, 21. prosinca 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Varaždinu, Županijskog suda u Vukovaru i Upravnog suda u Zagrebu, imenovanih na 140. sjednici DSV te sudaca Općinskog suda u Novom Zagrebu, imenovanih na 138. sjednici DSV, održat će se u četvrtak, 20. prosinca 2018., u 12,00 sati, u dvorani „Vidikovac“ u zgradi Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 7. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Varaždinu i Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Varaždinu i suce Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 36. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 36. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 8. ožujka 2012. donesene su slijedeće odluke:

  1. Rikard Kunštek, sudac Općinskog suda u Krapini, odgovoran je što je 23.siječnja 2010, u 20,03 u gradu Krapini, upravljajući osobnim automobilom registarskih oznaka KR 3003 RK ulicom Hrvatskih branitelja u smjeru Ulice F. Galovića, pa kada su djelatnici policije Krešimir Kozina i Slaven Strahinec koji su se kretali policijskim automobilom iza njega, primijetili da automobil kojim je upravljao krivuda po cesti i kada se automobil zaustavio kod ugostiteljskog objekta „Yeti“ u Krapini, djelatnici policije su pristupili provjeri alkoholiziranosti suca Rikarda Kunšteka, na što je isti pristao, pa je alkotestom marke „Dräger“ 7410, serijski broj: ARJ0365, utvrđena prisutnost alkohola u njegovom organizmu u koncentraciji 2,18 g/kg, a kasnije je analizom krvi u Centru za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ u Zagrebu, utvrđena koncentracija apsolutnog alkohola u krvi 2,39 g/kg, pa nakon što je sudac Rikard Kunštek zatražio vađenje krvi i urina, odbijao je naredbu policije da u takvom stanju dalje ne upravlja automobilom, te je pružao pasivan otpor na način da se rukama zgrabio za krovni nosač policijskog automobila, vrijeđajući pri tom djelatnike policije te su bili prisiljeni primijeniti sredstva prisile, fizička snaga – ključ na laktu, nakon čega je sudac Rikard Kunštek oko 21,50 sati smještan u posebne prostorije policijske postaje u Krapini do prestanka djelovanja opojnog sredstva, dakle, navedenim ponašanjem nanio štetu ugleda suda i sudačke dužnosti, a koje ponašanje je suprotno i temeljnim načelima Kodeksa sudačke etike, čime je počinio stegovno djelo iz članka 20. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću „Narodne novine“ broj 58/93; 49/99; 31/00; 107/00; 129/00; 59/05; 150/05. i 153/09.) i članka 107. stavak 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05; 16/07. i 113/08.), pa mu se na temelju članka 21. stavak 1. točka 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izriče stegovna kazna razrješenje od dužnosti.
  2. Dijana Jagar-Grloci, sutkinja Općinskog suda u Križevcima, trajno se premješta u Općinski sud u Koprivnicu, s 1. travnja 2012.
  3. Marina Duković, sutkinja Općinskog suda u Poreču-Parenzo, trajno se premješta u Općinski sud u Pazinu, s 1. travnja 2012.
  4. Amira Hadžić, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, trajno se premješta u Općinski radni sud u Zagrebu, s 1. travnja 2012.