DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 39. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku održat će se u petak, 21. prosinca 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Varaždinu, Županijskog suda u Vukovaru i Upravnog suda u Zagrebu, imenovanih na 140. sjednici DSV te sudaca Općinskog suda u Novom Zagrebu, imenovanih na 138. sjednici DSV, održat će se u četvrtak, 20. prosinca 2018., u 12,00 sati, u dvorani „Vidikovac“ u zgradi Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 7. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Varaždinu i Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Varaždinu i suce Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 39. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 39. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 12. travnja 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Tihomir Lazarić, sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu, odgovoran je

što:

kao sudac Građanskog odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu, u 2009. i 2010. te do 25. siječnja 2011. nije na savjestan, ažuran i efikasan način radio na predmetima koji su mu kao sucu dodijeljeni u rad, pa je tako:

- u predmetu P-150/10 nakon što je objavio presudu na ročištu 12. rujna 2008. bez ikakvog vidljivog razloga iz njegove referade je otpravljena tek 30. travnja 2009.

- u predmetu Ovr-724/01 nakon izdavanja rješenja o ovrsi dana 15. listopada 2001. koje rješenje je potvrđeno rješenjem Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj Gž-712/02 dana 14. listopada 2003., a radi se o ovrsi na nekretninama, održao ročište radi određivanja vrijednosti nekretnine tek 5. rujna 2005. te četiri godine kasnije donio rješenje o provođenju vještačenja dana 2. prosinca 2009. i nakon toga nije poduzeo niti jednu radnju do 24. ožujka 2011, kada je poslao požurnicu građevinskom vještaku, unatoč činjenici da je dana 6. srpnja 2009. podnesen zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku,

- u predmetu Ovr-73/00 nakon izdavanja rješenja o ovrsi, a nakon izdavanja naredbe predsjednika suda broj 24-Su-98/08-10 od 26. ožujka 2008. da uzme u rad stare ovršne predmete koji su pojedinačno pobrojani, a među ostalima i ovaj, nije poduzeo niti jednu sudsku radnju,

- u predmetu Ovr-472/03 nakon izdavanja rješenja o ovrsi 26. ožujka 2003. održao ročište dana 17. lipnja 2003., a nakon izdavanja naredbe predsjednika suda broj 24-Su-98/08-10 od 26. ožujka 2008. da uzme u rad stare ovršne predmete koji su pojedinačno pobrojani, a među ostalima i ovaj, nije poduzeo niti jednu sudsku radnju,

- u predmetu Ovr-549/01 nakon odnošenja ovršnog prijedloga koji je podnesen 7. lipnja 2001. nije poduzeo niti jednu radnju unatoč izdavanja naredbe predsjednika suda broj 24-Su-98/08-10 od 26. ožujka 2008. da uzme u rad stare ovršne predmete koji su pojedinačno pobrojani, a među ostalima i ovaj,

- u predmetu I-945/84 nakon zadnje poduzete sudske radnje dana 21. ožujka 1997. unatoč izdavanja naredbe predsjednika suda broj 14-Su-98/08-10 od 26. ožujka 2008. da uzme u rad stare ovršne predmete koji su pojedinačno pobrojani, a među ostalima i ovaj, nije poduzeo niti jednu sudsku radnju,

- u predmetu I-29/91 nakon zadnje poduzete sudske radnje dana 30. ožujka 2001. unatoč izdavanja naredbe predsjednika suda broj 24-Su-98/08 od 26. ožujka 2008. da uzme u rad stare ovršne predmete koji su pojedinačno pobrojani, a među ostalima i ovaj, nije poduzeo niti jednu sudsku radnju,

- u predmetu Ovr-431/98 nakon što je doneseno rješenje o ovrsi dana 5. ožujka 1998. na koje je izjavljena žalba s prijedlogom za povrat u prijašnje stanje te nakon što se dana 30. prosinca 1998. ovrhovoditelj očitovao o navodima žalbe, unatoč izdavanja naredbe predsjednika suda broj 24-Su-98/08-10 od 26. ožujka 2008. da uzme u rad stare ovršne predmete koji su pojedinačno pobrojani, a među ostalima i ovaj, nije poduzeo niti jednu sudsku radnju,

- u predmetu R1-41/06 nakon podnošenja prijedloga za razvrgnuća suvlasničke zajednice dana 7. veljače 2006. prvo ročište održao 17.ožujka 2009. i nakon toga nije poduzeo niti jednu sudsku radnju,

- u predmetu R1-297/06 nakon podnošenja prijedloga za osiguranje određivanjem privremene mjere dana 9. listopada 2006. nije poduzeo niti jednu sudsku radnju,

- u predmetu R1-59/07 nakon prijedloga za određivanja privremene mjere dana 15. veljače 2007. nakon održana tri ročišta od koje je zadnje bilo dana 18. travnja 2007. nije poduzeo niti jednu sudsku radnju,

dakle, kao sudac bez opravdanog razloga nije izrađivao i nije otpremao sudske odluke,

čime je počinio stegovno djelo iz članka 62. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

pa mu se na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izriče stegovna kazna ukora;

2. Sanja Katušić Jergović, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, privremeno se upućuje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine i to od 16. travnja 2012.

3. mr.sc. Željko Markov, sudac Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, razrješuje se sudačke dužnosti radi navršenih 70 godina života, s 21. svibnja 2012.

4. Barbara Vidalin Radin, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, razrješuje se sudačke dužnosti radi navršenih 70 godina života, s 1. srpnja 2012.