DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 3. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici Vijeća od 24. svibnja 2019., održat će se u petak, 28. lipnja 2019., u 12,00 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 13. lipnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima prijavljenima na poziv Vijeća za trajni premještaj suca u Trgovački sud u Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Sesvetama, Općinskog suda u Kutini, Općinskog suda u Metkoviću, Općinskog suda u Pazinu i Općinskog suda u Đakovu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Sesvetama, Općinskog suda u Kutini, Općinskog suda u Metkoviću, Općinskog suda u Pazinu i Općinskog suda u Đakovu održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

9. sjednica Državnog sudbenog vijeća

9. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 30. svibnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV


Odluke 3. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 3. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 21. ožujka 2019., donesene su slijedeće odluke:

- Za predsjednicu Županijskog suda u Šibeniku imenovana je Nives Nikolac, od 22. ožujka 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Županijskog suda u Šibeniku

- Za predsjednika Općinskog suda u Slavonskom Brodu imenovan je Vedran Pavelić, od 22. ožujka 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Slavonskom Brodu

- Ponovit će se oglas za slobodno mjesto predsjednika Općinskog suda u Velikoj Gorici u skladu s člankom 84. stavak 3. ZDSV-a,

- na temelju članka 42. stavak 1. alineja 10. ZDSV-a sucu Županijskog suda u Bjelovaru, Goranu Milakoviću odobrava se, uz obnašanje dužnosti suca, i obnašanje dužnosti predsjednika Registracijskog povjerenstva Hrvatskog rukometnog saveza,

- Stanko Grbavac, sudac Županijskog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 31. srpnja 2019., na vlastiti zahtjev,

- Ante Milovac, sudac Županijskog suda u Zadru, razrješava se sudačke dužnosti s 1. kolovoza 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Davorin Pavičić, sudac Trgovačkog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti sa 6. travnja 2019.,

- Utvrđuje se da Davoru Mitroviću s danom 31. ožujka 2019. prestaje dužnost predsjednika Općinskog suda u Osijeku.