DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 42. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Razgovori s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19 od 2. ožujka 2016. i „Narodnim novinama“ broj 87 od 28. rujna 2016.) održat će se 29. i 30. studenog te 1. prosinca 2017. (srijeda, četvrtak i petak), u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 87/16) održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

POZIV ZA PRISTUP PSIHOLOŠKOM TESTIRANJU

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću, Općinskog suda u Novom Zagrebu, Općinskog suda u Puli, Trgovačkog suda u Splitu i Upravnog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 57/17), kao i kandidati prijavljeni za oglašena slobodna sudačka mjesta Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 122/16), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, I. kat.


Odluke 42. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 42. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 10. svibnja 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Jednoglasnom odlukom Državnog sudbenog vijeća oglas za slobodno mjesto predsjednika Županijskog suda u Zadru će se ponoviti.

2. Zoran Pleše, sudac Općinskog suda u Glini, stegovno je odgovoran

Što je:

1. Kao sudac Općinskog suda u Glini tijekom 2007. i 2008. u kaznenim predmetima koji su delegirani u nadležnost suđenja tome Sudu od Općinskog kaznenog suda u Zagrebu donosio rješenja kojima je, protivno članku 10. Zakona o sudovima („Narodne novine“, br. 150/05., 16/07. i 113/08.), na teret Državnog proračuna određivao isplatu cjelokupnih troškova postupka punomoćniku privatnog tužitelja odnosno branitelju okrivljenika, pa je tako:

a) u predmetu K-28/06 u kojem je okr. Ivan Herak proglašen krivim, rješenjem od 31. srpnja 2008 odredio na teret Državnog proračuna cjelokupan trošak postupka punomoćnika privatnog tužitelja u iznosu 7.076,00 kn umjesto iznosa 800,00 kn kao dijela povećanja troška postupka punomoćnika privatnog tužitelja jer je postupak vođen kod Općinskog suda u Glini umjesto kod stvarno i mjesno nadležnog Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, čime je oštetio Državni proračun za iznos 6.276,00 kn, ali u međuvremenu je stornirana isplata po istom rješenju

b) u predmetu K-68/06 u kojem je okr. Vinko Katura proglašen krivim, rješenjem od 1. lipnja 2007. naložio i isplatio na teret Državnog proračuna cjelokupan trošak postupka izabranom okrivljenikovu branitelju u iznosu 4.262,25 kn umjesto iznosa 3.000,25 kn kao dijela povećanja troška postupka okrivljenikova branitelja jer je postupak vođen kod Općinskog suda u Glini umjesto kod stvarno i mjesno nadležnog Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, čime je oštetio Državni proračun za iznos 1.262,00 kn,

c) u predmetu K-48/07 u kojem je okr. Tihomir Budek proglašen krivim, rješenjem od 28. srpnja 2008. naložio i isplatio na teret Državnog proračuna cjelokupan trošak postupka izabranom okrivljenikovu branitelju u iznosu 4.891,90 kn umjesto iznosa 1.134,00 kn kao dijela povećanja troška postupka okrivljenikova branitelja jer je postupak vođen kod Općinskog suda u Glini umjesto kod stvarno i mjesno nadležnog Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, čime je oštetio Državni proračun za iznos 3.759,90 kn,

2. Kao sudac Općinskog suda u Glini tijekom 2008. u svojstvu predsjednika vijeća u pojedinim zaduženim kaznenim predmetima protivno važećim odredbama kaznenog postupka okrivljenike u tim predmetima zadržavao u pritvoru protivno zakonskim osnovama za određivanje pritvora, o tome nije donosio ni dostavljao okrivljenicima pisane primjerke rješenja i nije u propisanim rokovima vršio preispitivanja osnovanosti daljnjeg trajanja pritvora, pa je tako:

a) u predmetu broj K-55/08 okr. Vesmina Rizvića raspravnim rješenjem 21. listopada 2008. g. zadržao i dalje u pritvoru, a nije izradio pisani primjerak rješenja s uputom o pravnom lijeku i dostavio ga okrivljeniku i ostalima kojima je to propisano, potom nakon zaključenja glavne rasprave dana 23. studenog 2008. objavio presudu a nije na raspravnom zapisniku donio rješenje o produljenju pritvora, niti je o tome dostavio okrivljeniku i drugima pisano rješenje, ali je okrivljenika i dalje zadržao u pritvoru sve do 24. veljače 2009.,

b) u predmetu broj: K-57/08 protiv opt. Pere Julardžije raspravnim rješenjem 22. prosinca 2008. produljio pritvor, a kao osnovu za to naznačio „..jer će se u ovom predmetu provesti psihijatrijsko vještačenje zbog čega ne bi bilo svrsishodno ukidati pritvor“, koji je na temelju toga ostao u pritvoru do 29. travnja 2009. , u kojem vremenu nije izradio pisani primjerak rješenja i dostavio ga optuženiku,

dakle radnjama opisanim u točki 1.a)., b). i c) i točki 2. neuredno obnašao sudačku dužnost,

čime je počinio stegovno djelo iz članka 20. stavka 2. točke 2. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, br. 58/93., 49/99., 129/00. i 150/05.)

pa mu se na temelju članka 21. stavka 1. točke 2. ZDSV/93 izriče

NOVČANA KAZNA JEDNE TREĆINE PLAĆE OSTVARENE U PRETHODNOM MJESECU KROZ TRI MJESECA

te je dužan u državni proračun uplati iznos od 5.021,00 kuna u roku tri mjeseca od pravomoćnosti ove odluke pod prijetnjom izvršenja.

3. Andrej Abramović, sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu, premješta se u Upravni sud u Zagrebu s danom 1. srpnja 2012.

4. Ivan Levak, sudac Općinskog radnog suda u Zagrebu, premješta se u Upravni sud u Zagrebu s danom 1. srpnja 2012.