DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 45. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 6. svibnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u petak, 23. travnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.


Odluke 45. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 45. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 11. prosinca 2020., donesene su slijedeće odluke:

- Za predsjednika Županijskog suda u Karlovcu imenovan je Ante Ujević, od 2. ožujka 2021., na vrijeme od četiri godine

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Županijskog suda u Karlovcu

- Za sutkinje Općinskog suda u Osijeku imenovane su Iva Ćurković, Vanda Horvat, Ljiljana Jakša, Dunja Petrović, Sanja Šimleša Vučemilović i Ivana Špigel

- Iva Kero, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu, Vanja Petrović, sutkinja Općinskog suda u Varaždinu, Ivana Bujas, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Ivana Bilušić, sutkinja Općinskog suda u Splitu, privremeno se upućuju na rad u Visoki kazneni sud Republike Hrvatske na vrijeme od dvije godine, od 1. siječnja 2021.

- Mr. sc. Ivani Koštarić Fegeš, sutkinji Trgovačkog suda u Zagrebu, produljuje se privremeno upućivanje na rad u Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 1. siječnja 2021.

- Utvrđuje se Melihi Bahtijarević-Pekić, sutkinji Županijskog suda u Puli-Pola, prestanak sudačke dužnosti s 23. veljače 2021., zbog navršenih 70 godina života

- Odobrava se Željki Skomeršić sutkinji Županijskog suda u Zagrebu, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe

- Odobrava se Hrvoju Viskoviću, sucu Županijskog suda u Zadru, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe.