DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 48. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

102. sjednica Državnog sudbenog vijeća

102. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u srijedu, četvrtak i petak, 29. i 30. studenog te 1. prosinca 2017., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Razgovori s kandidatima za suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19 od 2. ožujka 2016. i „Narodnim novinama“ broj 87 od 28. rujna 2016.) održat će se 29. i 30. studenog te 1. prosinca 2017. (srijeda, četvrtak i petak), u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća

101. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 87/16) održat će se u četvrtak, 23. studenog 2017., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 48. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 48. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 2. lipnja 2016., donesene su slijedeće odluke:

- Za predsjednicu Prekršajnog suda u Zagrebu imenovana je Olivia Slade

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Prekršajnog suda u Zagrebu

- Za predsjednika Prekršajnog suda u Novom Zagrebu imenovan je Edhem Kapetanović

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Prekršajnog suda u Novom Zagrebu

- Za predsjednicu Prekršajnog suda u Bjelovaru imenovana je Sanja Klauda

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Prekršajnog suda u Bjelovaru

- Za predsjednicu Prekršajnog suda u Osijeku imenovana je Vesna Rožac

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Prekršajnog suda u Osijeku

- Jasminka Jenjić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, razriješena je sudačke dužnosti s 18. kolovoza 2016., zbog navršenih 70 godina života

- Ivanka Šarko, sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru, razriješena je sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2016., na vlastiti zahtjev

- Jozo Šoletić, sudac Županijskog suda u Dubrovniku, razriješen je sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2016., na vlastiti zahtjev

- Nevenka Turek, sutkinja Općinskog suda u Čakovcu, razriješena je sudačke dužnosti s 30. rujna 2016., na vlastiti zahtjev

- Mirjana Ribar, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu, razriješena je sudačke dužnosti s 30. rujna 2016., na vlastiti zahtjev