DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 48. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 6. svibnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u petak, 23. travnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.


Odluke 48. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 48. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 11. veljače 2021., donesene su slijedeće odluke:

- Za sutkinje Županijskog suda u Velikoj Gorici imenovane su Sandra Kantolić i Ivana Dubravka Kovačević

Lista prvenstva kandidata za suce Županijskog suda u Velikoj Gorici

- Za suca Županijskog suda u Karlovcu imenovan je Ivan Klapšić

Lista prvenstva kandidata za suca Županijskog suda u Karlovcu

- Odobrava se Ivanu Vuliću, sucu Županijskog suda u Osijeku, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost predsjednika Lovačkog društva „Kobac“ Vladislavci

- Odobrava se Sanji Zagrajski, sutkinji Županijskog suda u Osijeku, da, uz obnašanje sudačke dužnosti, obnaša i dužnost suca Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

- Odobrava se Andrijani Modrušan, sutkinji Općinskog suda u Puli - Pola, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe

- Odobrava se Nataši Horvat, sutkinji Općinskog suda u Puli - Pola, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe

- Magda Gligora-Tripalo, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, razrješava se sudačke dužnosti s 31. ožujka 2021., na vlastiti zahtjev

- Mihael Kovačić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 30. travnja 2021., na vlastiti zahtjev

- Mirela Horvatić, sutkinja Općinskog suda u Bjelovaru, razrješava se sudačke dužnosti sa 7. travnja 2021., na vlastiti zahtjev

- Silvija Macanović, sutkinja Općinskog suda u Šibeniku, razrješava se sudačke dužnosti s 30. travnja 2021., na vlastiti zahtjev

- Ivan Lokas, sudac Općinskog suda u Šibeniku, razrješava se sudačke dužnosti s 28. ožujka 2021., na vlastiti zahtjev

- Slavica Garac, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, nije imenovana za sutkinju Vrhovnog suda Republike Hrvatske