DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 50. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 6. svibnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u petak, 23. travnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.


Odluke 50. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 50. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 25. veljače 2021., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za sutkinje Općinskog suda u Gospiću imenovane su Magdalena Bačić i Vera Miočić

- Za sutkinju Općinskog suda u Bjelovaru – Stalna služba u Križevcima imenovana je Neda Šola

- Za sutkinju Općinskog suda u Crikvenici imenovana je Mirta Tomac Podobnik

- Za suca Općinskog suda u Požegi (oglas NN 5/20) imenovan je Antun Akšamović

- Za sutkinju Općinskog suda u Vinkovcima imenovana je Ivana Lovrić Vidaček

- Za sutkinje Općinskog suda u Pazinu imenovane su Marija Grubor i Marlena Pamić Ćus

- Za sutkinje Općinskog suda u Puli – Pola imenovane su Izabela Barbić, Ana Brgles Keser i Tamara Dagostin Mušković

- Za suce Općinskog suda u Slavonskom Brodu imenovani su Gordana Mahovac i Mišo Pavičić

- Za sutkinju Općinskog suda u Požegi (oglas NN 67/20) imenovana je Anamarija Kovačević Turac

- Za sutkinju Trgovačkog suda u Rijeci imenovana je Christina Sinčić

- Zlatani Bihar, sutkinji Općinskog građanskog suda u Zagrebu, produljuje se privremeno upućivanje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 4. ožujka 2021.

- Jeleni Rajić, sutkinji Općinskog suda u Velikoj Gorici, produljuje se privremeno upućivanje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 1. travnja 2021.

- Jasmina Pižir, sutkinja Općinskog suda u Zlataru, privremeno se upućuju na rad u Županijski sud u Zagrebu, na vrijeme od dvije godine, od 1. ožujka 2021.

- Odobrava se Kameliji Parać, sutkinji Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe

- Utvrđuje se Željku Udieru, sucu Županijskog suda u Karlovcu, prestanak sudačke dužnosti s 10. svibnja 2021., zbog navršenih 70 godina života

- Damiru Romštajnu, sucu Općinskog suda u Novom Zagrebu, produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 4. ožujka 2021.

- Štefica Bukvić, sutkinja Općinskog suda u Bjelovaru, stupit će na dužnost u Županijski sud u Osijeku 1. ožujka 2021.