DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 51. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća

55. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u četvrtak, 6. svibnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća

53. sjednica Državnog sudbenog vijeća održati će se u petak, 23. travnja 2021., s početkom u 9,00 sati u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.


Odluke 51. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 51. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 11. ožujka 2021., donesene su slijedeće odluke:

- Za sutkinju Županijskog suda u Bjelovaru imenovana je Maja Sikora

Lista prvenstva kandidata za suca Županijskog suda u Bjelovaru

- Za sutkinju Općinskog suda u Metkoviću imenovana je Jelena Ćelić

- Za sutkinju Općinskog suda u Zadru imenovana je Iva Abfal

- Za sutkinje Općinskog suda u Čakovcu imenovane su Martina Mašić i Nina Markulija

- Odobrava se Ani Cvitković, sutkinji Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, da se, uz obnašanje sudačke dužnosti, registrira kao iznajmljivač apartmana u turističke svrhe

- Slavica Tomac-Ćirić, sutkinja Općinskog suda u Pazinu, razrješava se sudačke dužnosti s 10. svibnja 2021., na vlastiti zahtjev

- Iva Ćorković, Vanda Horvat, Ljiljana Jakša, Dunja Petrović, Sanja Šimleša Vučemilović i Ivana Špigel stupit će na dužnost u Općinski sud u Osijeku 1. travnja 2021.