DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 53. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 53. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 53. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 6. rujna 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Sudac Općinskog suda u Zadru Dražen Maravić premješta se u Općinski sud u Splitu s 1. listopada 2012.

2. Sutkinja Prekršajnog suda u Vrbovcu Branka Bajić privremeno se upućuje na rad u Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske na vrijeme od dvije godine i to od 17. rujna 2012.

3. Sudac Općinskog suda u Belom Manastiru Predrag Bertić privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Našice na vrijeme od dvije godine i to od 1. listopada 2012.

4. Sutkinja Prekršajnog suda u Samoboru Dubravka Šoštarec privremeno se upućuje na rad u Prekršajni sud u Crikvenici na vrijeme od dvije godine i to od 1. listopada 2012.

5. Sutkinja Županijskog suda u Rijeci Barica Blažek razrješava se sudačke dužnosti s 30. rujna 2012. na vlastiti zahtjev radi odlaska u mirovinu

6. Ivica Šimundža, sudac Općinskog suda u Makarskoj, razrješuje se sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2012. radi trajnog gubitka sposobnosti obnašanja svoje dužnosti,

7. Sucu Općinskog suda u Splitu Anti Unkoviću produljuje se privremeno udaljenje od obnašanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca računajući od 26. rujna 2012.

8. Sucu Općinskog suda u Krapini Rikardu Kunšteku produljuje se privremeno udaljenje od obnašanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca računajući od 16. rujna 2012.