DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 54. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 54. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 54. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 20. rujna 2012. donesene su slijedeće odluke:

 

1.

 

Stegovno su odgovorni:

 

Sanda Bramberger Ostoić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu,

Mladen Žeravica, sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu,

Marija Jurdana, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Nada Kraljić, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Vesna Malenica, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Biserka Pavičić, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Branka Pavlović, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu,

Mirjana Matijanec, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu,

Mirko Klinžić, sudac Županijskog suda u Zagrebu,

Vlatka Sečen, sutkinja Prekršajnog suda u Karlovcu,

Daniela Korlević, sutkinja Trgovačkog suda u Rijeci,

Snježana Grahovac, sutkinja Općinskog suda u Rijeci,

Mirjana Jelavić, sutkinja Općinskog suda u Virovitici i

Mirko Gagro, sudac Prekršajnog suda u Vinkovcima

 

što su

 

protivno članku 7. Pravilnika o imovinskoj kartici suca („Narodne novine“ 104/11) kao suci (sutkinje) propustili u elektronskom i pisanom obliku u roku od 30 dana do 1. veljače 2012. podnijeti DSV-u izvješće o stanju imovine popunjavanjem obrasca Imovinske kartice suca,

 

dakle, kao suci (sutkinje) nisu u propisanom roku podnijeli Državnom sudbenom vijeću u propisanom obliku izvješće o stanju imovine na dan podnošenja izvješća,

 

čime su počinili stegovno djelo nepodnošenja imovinske kartice suca opisanog u članku 62. stavak 2. točka 8. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

 

pa im se na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izriče ukor

 

 

2. Stegovni postupak protiv Maje Grozaj, sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu, Mihaela Kovačića, suca Trgovačkog suda u Zagrebu i Nade Turkalj, sutkinje Prekršajnog suda u Karlovcu

 

povodom zahtjeva predsjednika suda

 

da bi počinili stegovno djelo nepodnošenja imovinske kartice opisano u članku 62. stavak 2. točka 8. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

 

obustavlja se.

3. Sucu Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske mr.sc. Bariši Gašparu produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 11. listopada 2012.

 

4. Sucu Općinskog suda u Splitu Robertu Pešutiću produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 13. listopada 2012.

 

5. Sucu Općinskog suda u Krku Marinu Črnji produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 12. listopada 2012.

 

6. Sucu Županijskog suda u Dubrovniku Peri Miloglavu produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 15. listopada 2012.

 

7. Ante Kačić, sudac Općinskog suda u Dubrovniku, razriješen je sudačke dužnosti s 14. listopada 2012. na vlastiti zahtjev.