DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 55. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Novom Zagrebu

Razgovori s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu i suce Općinskog suda u Novom Zagrebu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/17) održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanog suca Županijskog suda u Zagrebu te sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Karlovc,Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu, imenovanih na 128. sjednici DSV održanoj 5. srpnja 2018., održat će se u četvrtak, 30. kolovoza 2018., u 13,30 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici DSV 5. srpnja 2018., održat će se u četvrtak, 12. srpnja 2018., u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 6. srpnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 55. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 55. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 1. rujna 2016., donesene su slijedeće odluke:

 

- protiv Velimira Kovačevića, suca Prekršajnog suda u Splitu, odbija se zahtjev za pokretanje stegovnog postupka, da bi počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću,

- Vesna Težak-Škrbina, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Županijski sud u Veliku Goricu, na vrijeme od dvije godine, od 1. listopada 2016.,

- Sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Branka Hriberski razrješava se sudačke dužnosti sa 7. rujna 2016. zbog navršenih 70 godina života,

- Sudac Trgovačkog suda u Splitu Mladenko Žužul razrješava se sudačke dužnosti s 27. srpnja 2016. zbog trajnog gubitka sposobnosti obnašanja sudačke dužnosti,

- Sucu Općinskog suda u Bjelovaru Zdravku Vragoviću sudačka dužnost prestaje po sili zakona na temelju članka 76. stavak 1. alineja 2. ZDSV

- Sucu Općinskog suda u Vukovaru Željku Cujzeku sudačka dužnost prestaje po sili zakona na temelju članka 76. stavak 1. alineja 2. ZDSV