DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 56. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

145. sjednica Državnog sudbenog vijeća

145. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 10. i 11.siječnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Zagrebu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 10. i 11. siječnja 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

143. sjednica Državnog sudbenog vijeća

143. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 21. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

142. sjednica Državnog sudbenog vijeća

142. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 20. prosinca 2018., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku održat će se u petak, 21. prosinca 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.


Odluke 56. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 56. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 18. listopada 2012.donesene su slijedeće odluke:

1. Za predsjednika Upravnog suda u Zagrebu imenovan je Andrej Abramović

2. Sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Ivana Bujas privremeno je upućena na rad u Županijski sud u Zagrebu s 5. studenim 2012. na vrijeme od dvije godine

3. Sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Borislav Komadina razriješen je sudačke dužnosti s 31. listopada 2012. na vlastiti zahtjev radi odlaska u starosnu mirovinu

4. Sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske Snježana Lekaj Andraković razriješena je sudačke dužnosti sa 17. studenim 2012. radi navršenih 70 godina života

5. Sudac Općinskog suda u Dubrovniku Stjepan Lončarica razriješen je sudačke dužnosti s 20. studenim 2012. na vlastiti zahtjev

6. Sutkinja Prekršajnog suda u Rijeci Mira Ložar razriješena je sudačke dužnosti s 28. studenim 2012. radi navršenih 70 godina života

Lista prvenstva za predsjednika Upravnog suda u Zagrebu