DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 59. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

121. sjednica Državnog sudbenog vijeća

121. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 17. svibnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Osijeku održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018., u 11,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Splitu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Splitu održat će se u četvrtak, 17. svibnja 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

119. sjednica Državnog sudbenog vijeća

119. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 11. svibnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

118. sjednica Državnog sudbenog vijeća

118. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 10. svibnja 2018., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 59. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 59. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 8. studenog 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Za sutkinju Županijskog suda u Varaždinu imenuje se Tanja Novak-Premec.

2. Stegovni postupak protiv mr. sc. Bariše Gašpara, suca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Višnje Bašić Vlahović, sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu i Blaženke Lugar Vladić, sutkinje Prekršajnog suda u Karlovcu, povodom zahtjeva predsjednika suda, da bi počinili stegovno djelo nepodnošenja imovinske kartice opisano u članku 62. stavak 2. točka 8. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, obustavlja se.

3. Sudac Općinskog suda u Malom Lošinju Veljko Čađenović, premješta se u Općinski sud u Gospiću s 1. siječnja 2013.

Lista prvenstva kandidata za suca Županijskog suda u Varaždinu