DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 60. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Županijskog suda u Osijeku održat će se u petak, 21. prosinca 2018., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Varaždinu, Županijskog suda u Vukovaru i Upravnog suda u Zagrebu, imenovanih na 140. sjednici DSV te sudaca Općinskog suda u Novom Zagrebu, imenovanih na 138. sjednici DSV, održat će se u četvrtak, 20. prosinca 2018., u 12,00 sati, u dvorani „Vidikovac“ u zgradi Ministarstva pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća

141. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 7. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća

140. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Varaždinu i Županijskog suda u Vukovaru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Varaždinu i suce Županijskog suda u Vukovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 60. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 60. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 16. studenog 2012. donesene su slijedeće odluke:

1. Vesna Valetić, sutkinja Općinskog suda u Sesvetama, stegovno je odgovorna

Odluka o stegovnoj odgovornosti

2. Stjepan Đurinec, sudac Općinskog suda u Sesvetama, stegovno je odgovoran

Odluka o stegovnoj odgovornosti

3. Arnold Čada, sudac Općinskog suda u Sesvetama, stegovno je odgovoran

Odluka o stegovnoj odgovornosti

4. Protiv Irene Čabrijan, sutkinje Općinskog suda u Sesvetama, odbijen je zahtjev za pokretanje stegovnog postupka

Odluka o stegovnoj odgovornosti

5. Pavlu Piršljinu, sucu Županijskog suda u Bjelovaru, prestaje sudačka dužnost s 9. studenim 2012. temeljem članka 76. stavak 1. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću

6. Antun Missoni, sudac Općinskog suda u Dubrovniku, razriješen je sudačke dužnosti s 31. prosinca 2012. na vlastiti zahtjev

7. Stjepan Nikšić, sudac Općinskog suda u Gospiću, razriješen je sudačke dužnosti s 30. prosinca 2012. na vlastiti zahtjev

8. Darija Petti, sutkinja Općinskog suda u Slavonskom Brodu, razriješena je sudačke dužnosti s 30. prosinca 2012. na vlastiti zahtjev

9. Sucu Općinskog suda u Krapini Rikardu Kunšteku produljeno je privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 16. prosinca 2012.

10. Sucu Općinskog suda u Splitu Anti Unkoviću produljeno je privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 26. prosinca 2012.