DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 68. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

150. sjednica Državnog sudbenog vijeća

150. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 22. veljače 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

149. sjednica Državnog sudbenog vijeća

149. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 21. veljače 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Priopćenje za javnost

 

Obavještavamo da je povodom članka objavljenog u „Jutarnjem listu“ od 14. veljače 2019. pod naslovom „DSV u tehničkom mandatu imenuje suce, a ne smije“, autorice Slavice Lukić, predsjednik Državnog sudbenog vijeća Željko Šarić, na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o medijima, uputio glavnom uredniku Jutarnjeg lista zahtjev za objavom ispravka objavljene informacije slijedećeg sadržaja:

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru

 

Razgovori s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u petak, 22. veljače 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Zadru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Zadru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak 21. veljače 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 68. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 68. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 14. ožujka 2013. donesene su slijedeće odluke:

1. Mladen Grantverger , sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu, stegovno je odgovoran što: iako je na dan 1. siječnja 2012. obnašao dužnost suca Općinskog građanskog suda u Zagrebu, protivno članku 7. Pravilnika o imovinskoj kartici suca (“Narodne novine”, br. 104/11.) i članku 87. stavku 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (“Narodne novine”, br. 116/10., 57/11. i 130/11.), nije u propisanom roku od trideset dana najkasnije do 1. veljače 2012. u elektroničkom i pisanom obliku podnio Državnom sudbenom vijeću izvješće o njegovoj imovini, imovini njegovog bračnog druga i njihovog djeteta popunjavanjem obrasca »IMOVINSKA KARTICA SUCA«, propisan Pravilnikom, dakle kao sudac nije u propisanom roku podnio Državnom sudbenom vijeću u propisanom obliku izvješće o imovini, čime je počinio stegovno djelo propisano člankom 62. stavkom 2. točkom 8. ZDSV/10, pa mu je, na temelju članka 63. stavka 1. točke 1. ZDSV/10, izrečen ukor,

3. Ana Kovačević, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, stegovno je odgovorna što je kao raspravna sutkinja u kaznenom predmetu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Ko-2044/2010, nakon što je dana 9. lipnja 2011. zaključila glavnu raspravu i dana 10. lipnja 2011. objavila u ime Republike Hrvatske presudu, propustila u zakonom propisanom roku od mjesec dana iz članka 358. stavak 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99,58/02, 143/02 i 115/06, dalje u tekstu: Zakon o kaznenom postupku), napisati i otpremiti objavljenu presudu, iako svjesna zakonske obveze izrade i otpreme iste u roku propisanom u članku 358. Zakona o kaznenom postupku, pa je presudu napisala 11. svibnja 2012, a otpremila 14. svibnja 2012., dakle, neuredno obnašala sudačku dužnost, čime je počinila stegovno djelo opisano u članku 62. stavak 2. točka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izrečena stegovna kazna ukora,

4. Stegovni postupak protiv Zdenke Rukavina, sutkinje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, povodom zahtjeva predsjednice Općinskog građanskog suda u Zagrebu, da bi počinila stegovno djelo nepodnošenja imovinske kartice opisano u članku 62. stavak 2. točka 8. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, obustavlja se.

5. Sutkinja Općinskog suda u Čakovcu Snježana Lukač-Keretić premješta se u Općinski sud u Varaždinu s 1. travnja 2013.,

6. Sutkinji Općinskog građanskog suda u Zagrebu Zdenki Bačić sudačka dužnost prestaje po sili zakona temeljem članka 76. stavak 1. točka 2. i stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.