DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 69. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 69. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 69. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 4. travnja 2013. donesene su slijedeće odluke:

1. Sucu Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske mr.sc. Bariši Gašparu produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 11. travnja 2013;

2. Sucu Županijskog suda u Dubrovniku Peri Miloglavu produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 15. travnja 2013;

3. Sucu Općinskog suda u Splitu Robertu Pešutiću produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 13. travnja 2013;

4. Sucu Općinskog suda u Krku Marinu Črnji produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 12. travnja 2013;

5. Biserka Horvat Manestar, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, razriješena je sudačke dužnosti sa 7. lipnja 2013. radi navršenih 70 godina života;

6. Dunja Jurić-Knežević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, razriješena je sudačke dužnosti s 26. svibnja 2013. radi navršenih 70 godina života;

7. Smiljan Mikuš, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, razriješen je sudačke dužnosti s 3. srpnja 2013. radi navršenih 70 godina života;

8. Zdravko Junačko, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, razriješen je sudačke dužnosti s 15. lipnja 2013. radi navršenih 70 godina života;

9. Ermeneđildo Pečarić, sudac Županijskog suda u Zagrebu, razriješen je sudačke dužnosti s 15. svibnja 2013. radi navršenih 70 godina života;

10. Krešimir Kraljic, sudac Županijskog suda u Varaždinu, razriješen je sudačke dužnosti s 30. travnja 2013. na vlastiti zahtjev;

11. Maja Grozaj, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, razriješena je sudačke dužnosti s 26. svibnja 2013. radi navršenih 70 godina života;

12. Stanislava Sanjković, sutkinja Općinskog suda u Čakovcu, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 2. ZDSV, pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 4. izrečena novčana kazna od 1/3 plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u trajanju 10 mjeseci.