DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 74. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Novom Zagrebu

Razgovori s kandidatima za suce Upravnog suda u Zagrebu i suce Općinskog suda u Novom Zagrebu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/17) održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanog suca Županijskog suda u Zagrebu te sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Karlovc,Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu, imenovanih na 128. sjednici DSV održanoj 5. srpnja 2018., održat će se u četvrtak, 30. kolovoza 2018., u 13,30 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici DSV 5. srpnja 2018., održat će se u četvrtak, 12. srpnja 2018., u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 6. srpnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 74. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 74. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 6. lipnja 2013. donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednicu Županijskog suda u Sisku imenovana je Lucijana Vukelić

- Za predsjednika Upravnog suda u Rijeci imenovan je dr.sc. Alen Rajko

- Za predsjednika Upravnog suda u Splitu imenovan je Silvio Čović

- Za predsjednicu Općinskog suda u Slatini imenovana je Marica Bićanić

- Za predsjednika Općinskog suda u Daruvaru imenovan je Damir Palatinuš

- Za predsjednicu Općinskog suda u Virovitici imenovana je Željka Jurić

- Za predsjednicu Općinskog suda u Delnicama imenovana je Renata Rački

- Za predsjednika Općinskog suda u Belom Manastiru imenovan je Robert Gojević

- Za predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske imenovan je Mario Vukelić

Lista prvenstva kandidata za predsjednike sudova

- Sucu Općinskog suda u Krapini Rikardu Kunšteku produljuje se privremeno udaljenje od obnašanje sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 16. lipnja 2013.

- Sucu Općinskog suda u Splitu Anti Unkoviću produljuje se privremeno udaljenje od obnašanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 26. lipnja 2013.

- Sucu Općinskog suda u Hrvatskoj Kostajnici Mirku Đukiću produljuje se privremeni rad u Općinskom sudu u Sisku na vrijeme od dvije godine i to od 2. lipnja 2013.

- Gordana Matasić-Špoljarić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske, razrješava se sudačke dužnosti s 10. srpnja 2013. radi navršenih 70 godina života

- Danica Kaladić, sutkinja Općinskog suda u Slatini, razrješava se sudačke dužnosti s 31. srpnja 2013. radi odlaska u mirovinu

- Danijela Štula, sutkinja Prekršajnog suda u Metkoviću, Stalna služba u Pločama, razrješava se sudačke dužnosti s 9. listopada 2013. na vlastiti zahtjev

- Željka Lacmanović Margaretić, sutkinja Prekršajnog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 6. lipnja 2013. na vlastiti zahtjev