DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 76. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).


Odluke 76. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 76. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 24. ožujka 2017., donesene su slijedeće odluke:

- Za predsjednika Općinskog suda u Zlataru imenovan je Vinko Vladić, od 8. travnja 2017., na vrijeme od četiri godine

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Zlataru

- Sutkinje Općinskog suda u Splitu Marica Goreta i Ana Jurišić premještaju se u Upravni sud u Splitu s 1. svibnja 2017.

- Mirjana Crnković-Tomac, sutkinja Prekršajnog suda u Rijeci, razrješava se sudačke dužnosti s 30. lipnja 2017., na vlastiti zahtjev

- Sucu Općinskog suda u Splitu Anti Unkoviću produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 26.ožujka 2017.

- Tomislav Jurlina, sudac Trgovačkog suda u Zadru, privremeno upućen na rad u Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, vraća se na rad u Trgovački sud u Zadru, s 1. travnja 2017.

 

- Dubravka Mihelčić, sutkinja Općinskog suda u Virovitici, stegovno je odgovorna što je počinila stegovna djela neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1., nepostupanje po odluci donesenoj u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku iz članka 62. stavak 2. točka 2., izazivanje poremećaja u radu suda koji znatno utječu na djelovanje sudbene vlasti iz članka 62. stavak 2. točka 4. i nanošenje štete ugledu suda ili sudačke dužnosti na drugi način iz članka 62. stavak 2. točka 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, pa joj se na temelju članka 63. stavak 1. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću izriče stegovna kazna razrješenje od dužnosti.