DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 7. sjednice DSV-a


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici Vijeća od 24. svibnja 2019., održat će se u petak, 28. lipnja 2019., u 12,00 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 13. lipnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima prijavljenima na poziv Vijeća za trajni premještaj suca u Trgovački sud u Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Sesvetama, Općinskog suda u Kutini, Općinskog suda u Metkoviću, Općinskog suda u Pazinu i Općinskog suda u Đakovu

 

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Sesvetama, Općinskog suda u Kutini, Općinskog suda u Metkoviću, Općinskog suda u Pazinu i Općinskog suda u Đakovu održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

9. sjednica Državnog sudbenog vijeća

9. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 30. svibnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV


Odluke 7. sjednice DSV-a

Na 7. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 12.05.2011. donesene su sljedeće odluke:

Utvrđena je lista prvenstva za izbor tri suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu-stalna služba u Požegi:

1. BALENOVIĆ MARIJA, predsjednica Općinskog suda u Požegi (146 bodova)
2. RIBIČIĆ BRANKA, sutkinja Općinskog suda u Požegi (142 boda)
3. SOLDO MILE, sudac Općinskog suda u Požegi (139 bodova) ukupno 28 god. radnog staža 19 god. sudačkog staža
4. MADUNIĆ MIRJANA, sutkinja Općinskog suda u Požegi (139 bodova) ukupno 25 god. radnog staža 14 godina sudačkog staža

5. POLGAR SNJEŽANA, sutkinja Općinskog suda u Požegi (138 bodova)
6. LEKO ILKA, sutkinja Općinskog suda u Požegi (136,51 bodova)
7. NOVAK MELITA, sutkinja Općinskog suda u Požegi (135,55 bodova)
8. RAGUŽ MARIJA, sutkinja Općinskog suda u Požegi (135 bodova)
9. MIRKOVIĆ LJUBOMIR, sudac Općinskog suda u Požegi (132,56 bodova)
10.BRATEK JASNA, sutkinja Općinskog suda u Novoj Gradški (132 boda)
11.FRANK DRAGUTIN, sudac Općinskog suda u Daruvaru (131 bod)
12.MATAJČEVIĆ VERICA, sutkinja Općinskog suda u Požegi (128,11 bodova)
13.JUSTAMENT ROBERT, sudac Općinskog suda u Požegi (127,61 bodova)
14.GERNHARD KRUNOSLAV, sudac Općinskog suda u Slatini (125 bodova)
15.BARIČEVIĆ MIRA, općinska državna odvjetnica u Požegi (115 bodova)
16.DUNDOVIĆ IVAN, odvjetnik iz Požege (95 bodova)

ZA SUCE ŽUPANIJSKOG SUDA U SLAVONSKOM BRODU –
STALNA SLUŽBA U POŽEGI – Kazneni odjel IMENOVANI SU:

1. BALENOVIĆ MARIJA, predsjednica Općinskog suda u Požegi (146 bodova)

2. RIBIČIĆ BRANKA, sutkinja Općinskog suda u Požegi (142 boda)

3. SOLDO MILE, sudac Općinskog suda u Požegi (139 bodova)