DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 83. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 83. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 83. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 25. svibnja 2017., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednika Upravnog suda u Rijeci imenovan je dr. sc. Alen Rajko, od 1. srpnja 2017., na vrijeme od četiri godine

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Upravnog suda u Rijeci

- Ivana Dubravka Kovačević, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 1. lipnja 2017.,

- Jasna Klarić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2017., na vlastiti zahtjev zbog odlaska u mirovinu,

- Vid Rodić, sudac Općinskog suda u Novom Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 29. lipnja 2017., zbog navršenih 70 godina života,

- Dea Meštrović Koceić, sutkinja Trgovačkog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 25 kolovoza 2017., zbog navršenih 70 godina života,

- Mirjana Antonović, sutkinja Prekršajnog suda u Zlataru, razrješava se sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2017., na vlastiti zahtjev zbog odlaska u mirovinu,

- Sucu Prekršajnog suda u Sisku Stevi Bunčiću produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 28. svibnja 2017.