DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 83. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici DSV 5. srpnja 2018., održat će se u četvrtak, 12. srpnja 2018., u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 6. srpnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

128. sjednica Državnog sudbenog vijeća

128. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 5. srpnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

127. sjednica Državnog sudbenog vijeća

127. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u srijedu 4. srpnja 2018., s početkom u 11,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću i Općinskog suda u Puli - Pola

 

Razgovori s kandidatima za suce Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću i Općinskog suda u Puli - Pola (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/17) održat će se u petak, 6. srpnja 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 83. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 83. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 25. svibnja 2017., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednika Upravnog suda u Rijeci imenovan je dr. sc. Alen Rajko, od 1. srpnja 2017., na vrijeme od četiri godine

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Upravnog suda u Rijeci

- Ivana Dubravka Kovačević, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu, privremeno se upućuje na rad u Vrhovni sud Republike Hrvatske, na vrijeme od dvije godine, od 1. lipnja 2017.,

- Jasna Klarić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2017., na vlastiti zahtjev zbog odlaska u mirovinu,

- Vid Rodić, sudac Općinskog suda u Novom Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 29. lipnja 2017., zbog navršenih 70 godina života,

- Dea Meštrović Koceić, sutkinja Trgovačkog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 25 kolovoza 2017., zbog navršenih 70 godina života,

- Mirjana Antonović, sutkinja Prekršajnog suda u Zlataru, razrješava se sudačke dužnosti s 31. kolovoza 2017., na vlastiti zahtjev zbog odlaska u mirovinu,

- Sucu Prekršajnog suda u Sisku Stevi Bunčiću produljuje se privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 28. svibnja 2017.