DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 86. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća

132. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 30. i 31. kolovoza 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 86. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 86. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 17. listopada 2013. donesene su slijedeće odluke:

- Nevenka Zeko, sutkinja Županijskog suda u Vukovaru, stegovno je odgovorna što je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 2. Zakona o DSV, pa joj je na temelju članka 63. stavak 1. točka 2. Zakona o DSV izrečena stegovna kazna - novčana kazna od 1/3 plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od tri mjeseca,

- Mirko Krišto, sudac Prekršajnog suda u Osijeku, stegovno je odgovoran što je počinio stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti iz članka 62. stavak 2. točka 1. Zakona o DSV, pa mu je na temelju članka 63. stavak 1. točka 2. Zakona o DSV izrečena stegovna kazna – novčana kazna od 1/3 plaće ostvarene u prethodnom mjesecu u vremenu od tri mjeseca,

- Željka Grgec, temeljem članka 85. stavak 3. točka 1. i 4. Zakona o DSV („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11 i 130/11), razrješava se dužnosti predsjednice Prekršajnog suda u Zagrebu s 18. listopada 2013.,

- Za predsjednika Općinskog suda u Crikvenici imenovan je Domagoj Vučkov

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Crikvenici

- Sudac Općinskog suda u Vinkovcima Damir Ronko premješta se u Općinski sud u Požegi s 2. studenim 2013.,

- Sutkinji Općinskog suda u Vukovaru Tatjani Kurević produljuje se privremeno upućivanje na rad u Općinski sud u Crikvenici na vrijeme od dvije godine i to od 2. studenog 2013.,

- Mira Tecilazić Bašić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 30. studenim 2013. radi navršenih 70 godina života,

- Ljiljana Božina razrješava se dužnosti predsjednice Prekršajnog suda u Puli s 31. listopada 2013. na vlastiti zahtjev.