DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 92. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća

136. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda Splitu i Trgovačkog suda u Zagrebu (oglasi objavljeni u „Narodnim novinama“ broj 54/18), na psihološko testiranje, koje će se održati u prostorijama Doma zdravlja Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, III. kat (medicina rada).


Odluke 92. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 92. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 31. kolovoza 2017., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednika Općinskog suda u Varaždinu imenovan je Alan Pretković, od 2. rujna 2017., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Varaždinu

- Razrješava se sudac mr.sc. Domagoj Vučkov od dužnosti predsjednika Općinskog suda u Rijeci, s 31. kolovoza 2017.,

- Stavlja se izvan snage odluka Državnog sudbenog vijeća broj OU-27/16-2 od 1. travnja 2016. kojom je sutkinja Nada Sambol privremeno upućena na rad u Županijski sud u Bjelovaru, na vrijeme od dvije godine, s 31. kolovoza 2017.,

- Tomislav Bilobrk, sudac Općinskog suda u Puli - Pola, razrješava se sudačke dužnosti s 30. rujna 2017., na vlastiti zahtjev,

- Kornelija Jelavić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 29. rujna 2017., zbog navršenih 70 godina života,

- Vida Štefičić, sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru, razrješava se sudačke dužnosti s 1. siječnja 2018., na vlastiti zahtjev,

- Matilda Rukavina, sutkinja Županijskog suda u Karlovcu, razrješava se sudačke dužnosti s 22. listopada 2017., zbog navršenih 70 godina života,

- Ukida se odluka Državnog sudbenog vijeća broj R-45/16-19 od 14. srpnja 2017., kojom je Ružici Pavlović-Drmačić, sutkinji Prekršajnog suda u Bjelovaru, produljeno privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 1. kolovoza 2017.,

- odbija se prijedlog Tomislava Šimića, suca Općinskog suda u Zadru, za odgodu izvršenja odluke Državnog sudbenog vijeća broj OU-40/17-14 od 14. srpnja 2017.,

- Sanja Zadravec, sutkinja Prekršajnog suda u Čakovcu, privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Čakovcu, na vrijeme od dvije godine, od 15. rujna 2017.