DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 92. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici DSV 5. srpnja 2018., održat će se u četvrtak, 12. srpnja 2018., u 10,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49/IV.

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća

129. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak 6. srpnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

128. sjednica Državnog sudbenog vijeća

128. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 5. srpnja 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

127. sjednica Državnog sudbenog vijeća

127. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u srijedu 4. srpnja 2018., s početkom u 11,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću i Općinskog suda u Puli - Pola

 

Razgovori s kandidatima za suce Općinskog suda u Dubrovniku, Općinskog suda u Gospiću i Općinskog suda u Puli - Pola (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 57/17) održat će se u petak, 6. srpnja 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Odluke 92. sjednice Državnog sudbenog vijeća

 

Na 92. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 31. kolovoza 2017., donesene su slijedeće odluke:

 

- Za predsjednika Općinskog suda u Varaždinu imenovan je Alan Pretković, od 2. rujna 2017., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Općinskog suda u Varaždinu

- Razrješava se sudac mr.sc. Domagoj Vučkov od dužnosti predsjednika Općinskog suda u Rijeci, s 31. kolovoza 2017.,

- Stavlja se izvan snage odluka Državnog sudbenog vijeća broj OU-27/16-2 od 1. travnja 2016. kojom je sutkinja Nada Sambol privremeno upućena na rad u Županijski sud u Bjelovaru, na vrijeme od dvije godine, s 31. kolovoza 2017.,

- Tomislav Bilobrk, sudac Općinskog suda u Puli - Pola, razrješava se sudačke dužnosti s 30. rujna 2017., na vlastiti zahtjev,

- Kornelija Jelavić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, razrješava se sudačke dužnosti s 29. rujna 2017., zbog navršenih 70 godina života,

- Vida Štefičić, sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru, razrješava se sudačke dužnosti s 1. siječnja 2018., na vlastiti zahtjev,

- Matilda Rukavina, sutkinja Županijskog suda u Karlovcu, razrješava se sudačke dužnosti s 22. listopada 2017., zbog navršenih 70 godina života,

- Ukida se odluka Državnog sudbenog vijeća broj R-45/16-19 od 14. srpnja 2017., kojom je Ružici Pavlović-Drmačić, sutkinji Prekršajnog suda u Bjelovaru, produljeno privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca, računajući od 1. kolovoza 2017.,

- odbija se prijedlog Tomislava Šimića, suca Općinskog suda u Zadru, za odgodu izvršenja odluke Državnog sudbenog vijeća broj OU-40/17-14 od 14. srpnja 2017.,

- Sanja Zadravec, sutkinja Prekršajnog suda u Čakovcu, privremeno se upućuje na rad u Općinski sud u Čakovcu, na vrijeme od dvije godine, od 15. rujna 2017.