DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 9. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća

12. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 11. srpnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku

Razgovor s kandidatima za predsjednika Općinskog suda u Bjelovaru, Općinskog suda u Crikvenici, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Splitu i Trgovačkog suda u Dubrovniku održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2019, u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici i sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, imenovanih na sjednici Vijeća od 24. svibnja 2019., održat će se u petak, 28. lipnja 2019., u 12,00 sati, u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana Vidikovac, Ulica grada Vukovara 49/VII, Zagreb.

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća

10. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak 13. lipnja 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV

Termini razgovora s kandidatima prijavljenima na poziv Vijeća za trajni premještaj suca u Trgovački sud u Zagrebu

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 13. lipnja 2019., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Odluke 9. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 9. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 30. svibnja 2019., donesene su slijedeće odluke:

- Za predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici imenovan je Nikola Ramušćak, od 1. lipnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici

- Za predsjednicu Trgovačkog suda u Bjelovaru imenovana je Marija Petrina Kubica, od 1. lipnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Trgovačkog suda u Bjelovaru

- Katarina Čulić, sutkinja Općinskog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 10. lipnja 2019., na vlastiti zahtjev,

- Anto Rašić, sudac Županijskog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 27. kolovoza 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Stjepan Japarić, sudac Općinskog suda u Požegi, razrješava se sudačke dužnosti sa 7. rujna 2019., na vlastiti zahtjev,

- Blanka Kunček, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 9. rujna 2019., na vlastiti zahtjev,

- Nataša Jerković, sutkinja Županijskog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 31. listopada 2019., na vlastiti zahtjev,

- I na temelju članka 42. stavak 1. alineja 10. ZDSV-a sutkinji Županijskog suda u Zagrebu Renati Miličević odobrava se, uz obnašanje dužnosti suca, obnašanje dužnosti suca Stegovnog suda pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike,

II Odbacuje se zahtjev sutkinje Županijskog suda u Zagrebu Renate Miličević za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti sutkinje Višeg službeničkog suda,

- na temelju članka 42. stavak 1. alineja 10. ZDSV-a sutkinji Općinskog građanskog suda u Zagrebu Jasni Gažić Ferenčina odobrava se, uz obnašanje dužnosti suca, obnašanje dužnosti sutkinje Suda Časti Hrvatske komore fizioterapeuta,

- Odbacuje se zahtjev sutkinje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Natalije Glumičić Šćekić za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti sutkinje Službeničkog suda u Zagrebu

- Ukida se, s 28. svibnja 2019., odluka Državnog sudbenog vijeća broj K-21/11-30 od 11. travnja 2019., kojom je Robertu Pešutiću, sucu Općinskog suda u Splitu, produljeno privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca

- na temelju članka 76. stavak 1. alineja 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću sutkinji Trgovačkog suda u Rijeci Nikolini Mišković prestaje sudačka dužnost po sili zakona u Trgovačkom sudu u Rijeci s 31. svibnja 2019.