DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 9. sjednice Državnog sudbenog vijeća


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se, temeljem članka 56. stavak 6. i 7. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Slavonskom Brodu (imenovanih na 20. sjednici Vijeća od 5. prosinca 2019.) održat će se u petak, 28. veljače 2020., u 11,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

27. sjednica Državnog sudbenog vijeća

27. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 20. veljače 2020., s početkom u 11,00 sati i u petak, 21. veljače 2020., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Općinskog suda u Koprivnici, Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda u Osijeku

Razgovor s kandidatima za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda u Osijeku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25/19) te za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Koprivnici (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19), održat će se u četvrtak i petak, 20. i 21. veljače 2020., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.


Odluke 9. sjednice Državnog sudbenog vijeća

Na 9. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 30. svibnja 2019., donesene su slijedeće odluke:

- Za predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici imenovan je Nikola Ramušćak, od 1. lipnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici

- Za predsjednicu Trgovačkog suda u Bjelovaru imenovana je Marija Petrina Kubica, od 1. lipnja 2019., na vrijeme od četiri godine,

Lista prvenstva kandidata za predsjednika Trgovačkog suda u Bjelovaru

- Katarina Čulić, sutkinja Općinskog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 10. lipnja 2019., na vlastiti zahtjev,

- Anto Rašić, sudac Županijskog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 27. kolovoza 2019., zbog navršenih 70 godina života,

- Stjepan Japarić, sudac Općinskog suda u Požegi, razrješava se sudačke dužnosti sa 7. rujna 2019., na vlastiti zahtjev,

- Blanka Kunček, sutkinja Općinskog suda u Osijeku, razrješava se sudačke dužnosti s 9. rujna 2019., na vlastiti zahtjev,

- Nataša Jerković, sutkinja Županijskog suda u Splitu, razrješava se sudačke dužnosti s 31. listopada 2019., na vlastiti zahtjev,

- I na temelju članka 42. stavak 1. alineja 10. ZDSV-a sutkinji Županijskog suda u Zagrebu Renati Miličević odobrava se, uz obnašanje dužnosti suca, obnašanje dužnosti suca Stegovnog suda pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike,

II Odbacuje se zahtjev sutkinje Županijskog suda u Zagrebu Renate Miličević za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti sutkinje Višeg službeničkog suda,

- na temelju članka 42. stavak 1. alineja 10. ZDSV-a sutkinji Općinskog građanskog suda u Zagrebu Jasni Gažić Ferenčina odobrava se, uz obnašanje dužnosti suca, obnašanje dužnosti sutkinje Suda Časti Hrvatske komore fizioterapeuta,

- Odbacuje se zahtjev sutkinje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Natalije Glumičić Šćekić za davanje odobrenja za obnašanje dužnosti sutkinje Službeničkog suda u Zagrebu

- Ukida se, s 28. svibnja 2019., odluka Državnog sudbenog vijeća broj K-21/11-30 od 11. travnja 2019., kojom je Robertu Pešutiću, sucu Općinskog suda u Splitu, produljeno privremeno udaljenje od obavljanja sudačke dužnosti za daljnja tri mjeseca

- na temelju članka 76. stavak 1. alineja 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću sutkinji Trgovačkog suda u Rijeci Nikolini Mišković prestaje sudačka dužnost po sili zakona u Trgovačkom sudu u Rijeci s 31. svibnja 2019.