DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Odluke DSV-a / Odluke 9. sjednice DSV-a


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski građanski sud u Zagrebu

 

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja jednog slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu trajnim premještajem.

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj

Razgovor s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020., u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., s početkom u 10,00 sati, u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku

 

Razgovor s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ 21/20) održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., u dvorani 706 -„Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /VII.

Redoslijed kandidata za 3 (tri) suca Županijskog suda u Sisku, kazneni odjel (oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21/20 od 26. veljače 2020.)

 

Redoslijed kandidata koji su podnijeli prijavu na oglas objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21/20 od 26. veljače 2020., za slobodna mjesta 3 (tri) suca Županijskog suda u Sisku, kazneni odjel, utvrđen na temelju ocjene o obnašanju dužnosti:


Odluke 9. sjednice DSV-a

Na 9. sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 02.06.2011. donesene su slijedeće odluke:

ZLATKO KAJTAR, sudac Općinskog suda u Belom Manastiru,

odgovoran je što je

u svojstvu suca Općinskog suda u Belom Manastiru, za vrijeme dok je obnašao dužnost predsjednika toga suda i kasnije dok je obnašao dužnost suca, nesavjesnim postupanjem i neurednim obnašanjem sudačke dužnosti propustio pravovremeno i zakonito postupati u kaznenim predmetima, bez opravdanog razloga nije izrađivao i otpremao sudske odluke te zlouporabio položaj i prekoračio službene ovlasti, iako je bio svjestan da na taj način može počiniti stegovna djela, pa je tako postupajući na uvodno opisan način:

1. U kaznenom predmetu broj K-185/01 protiv optuženih Dragana Trivunovića, Tihomira Lončara i Maria Sove, optuženih za više kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava iz čl. 311. st. 1. i 2. KZ i 315. st. 1. KZ, za vrijeme dok je obnašao dužnost predsjednika suda zatražio i svojim autoritetom utjecao na to da mu se navedeni predmet evidentira kao riješen predmet, iako u predmetu nije donijeta nikakva odluka jer je glavna rasprava u predmetu završena dana 08. veljače 2006., a ročište za objavu odluke je bilo zakazano za 09.veljače 2006. u 9,30 sati. Navedeno ročište za objavu odluke zakazano za 09. veljače 2006. u 9,30 nikada nije održano i odluka nije objavljena niti je u predmetu K-185/01 izrađena i otpremljena sudska odluka, tako da predmet nije završen donošenjem pravomoćne sudske odluke. Nakon toga nije poduzimao nikakve radnje u spisu iako je bio svjestan da tako neurednim postupanjem odugovlači kazneni postupak i da uslijed toga može nastupiti apsolutna zastara kaznenog progona optuženih, pa je uslijed toga dana 07. studenog 2007. nastupila apsolutna zastara kaznenog progona optuženih o čemu nije donio odluku.

2. Dana 23. veljače 2010. u kaznenom predmetu K-185/01 donio rješenje broj K-185/01-115 kojim se nalaže računovodstvu suda da isplati troškove branitelja III okrivljenika Maria Sove, odvjetniku Gordanu Periću u iznosu 15.731,70 kuna, neistinito navodeći da je kazneni postupak u predmetu K-185/01 obustavljen, iako je bio svjestan da navedeni postupak nije obustavljen jer nije donijeto rješenje o obustavi postupka niti bilo kakva pravomoćna sudska odluka. Stoga nije imao osnove za isplatu troškova izabranom branitelju odvj. Gordanu Periću jer nije izvjesno da istome pripada pravo na naknadu troškova, čime je doveo u zabludu računovodstvo suda koje je postupilo po navedenom rješenju i dana 29. lipnja 2010. Isplatilo troškove odvjetniku

3. U kaznenom predmetu broj K-261/06, protiv optuženih Čedomira Jovanovića i Irene Jovanović, optuženih za kazneno djelo iz čl. 298. st. 3. KZ i čl. 297. st. 1. KZ za vrijeme dok je obnašao dužnost suca, dana 25. svibnja 2010. zaključio glavnu raspravu, a dana 26. svibnja 2010. istu objavio, a nakon toga nije izradio pisani otpravak presude iako je od zaključenja glavne rasprave proteklo pet mjeseci, a objavljena presuda mora se izraditi i otpremiti u roku od mjesec dana nakon objave sukladno čl. 358. st. 1. ZKP-a, jer glavna rasprava u navedenom predmetu nije trajala dulje od tri dana uzastopce. Rok za izradu i dostavu pisane presude istekao je dana 25. lipnja 2010. Nastavno, u spisu nema podataka da se sudac obratio predsjedniku suda sa zahtjevom za prekoračenje roka za pisanu izradu presude sukladno čl. 358. st. 2. ZKP-a,

4. U kaznenom predmetu broj K-184/07 protiv optuženih Šandora Bakai i Davora Honjeca optuženih za kaznena djela iz čl. 292. st. 21. KZ i čl. 313. st. 4. KZ za vrijeme dok je obnašao dužnost suca dana 15. listopada 2009. zaključio glavnu raspravu, a dana 19. listopada 2009. objavio presudu, ali nakon toga nije izradio pisani otpravak presude, iako je od zaključenja glavne rasprave proteklo više od godine dana, a objavljena presuda mora se izraditi i otpremiti u roku od mjesec dana nakon objave sukladno čl. 358. st. 1. ZKP-a, jer glavna rasprava u navedenom predmetu nije trajala dulje od tri dana uzastopce. Rok za izradu i dostavu pisane presude je istekao dana 18. studenog 2009. Nastavno, u spisu nema podataka da se sudac obratio predsjedniku sada sa zahtjevom za prekoračenje roka za pisanu izradu presude sukladno čl. 358. st. 2. ZKP-a,

5. U kaznenom predmetu broj K-216/08 protiv optuženih Tomislava Grbića, Josipa Horvata, Draženke Dragić i Domagoja Dragića optuženih za kazneno djelo iz čl. 224. st. 1. i 4. KZ za vrijeme dok je obnašao dužnost suca dana 23. ožujka 2009. objavio presudu, ali nakon toga nije izradio pisani otpravak presude iako je od zaključenja glavne rasprave proteklo više od jedne godine i sedam mjeseci, a objavljena presuda mora se izraditi i otpremiti u roku od 60 dana nakon objave sukladno čl. 358. st. 1. ZKP-a. Glavna rasprava u navedenom predmetu je trajala dulje od osam dana. Rok za izradu i dostavu pisane presude je istekao dana 23. svibnja 2009. Nastavno, u spisu nema podataka da se sudac obratio predsjedniku sada sa zahtjevom za prekoračenje roka za pisanu izradu presude sukladno čl. 358. st. 2. ZKP-a,

pa da je time počinio stegovno djelo iz čl. 20. st. 2. t. 1. i st. 3.t. 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ br.58/93,49/99,31/00,107/00,129/00,59/05,150/05,153/09),

te mu se, temeljem članka 21. stavka 1. točke 3. Zakona o DSV-u, izriče stegovna kazna razrješenja od dužnosti.

MIRNA KRALJEVIĆ, sutkinja Općinskog suda u Vinkovcima

stegovno je odgovorna

Što je:

Dana 05. lipnja 2008. godine u 14,00 sati u Vinkovcima u zgradi Općinskog suda u Vinkovcima u ured predsjednice suda došla na sastanak kolegija sudaca toga Suda u alkoholiziranom stanju,

dakle nanijela štetu ugledu sudačke dužnosti na drugi način,

čime je počinila stegovno djelo nanošenja štete ugledu sudačke dužnosti na drugi način iz članka 20. stavka 2. točke 6. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, br. 58/93., 49/99., 129/00. i 150/05.),

pa joj se, temeljem članka 21. stavka 1. točke 1. istog Zakona, izriče ukor.

MIRA VINOVRŠKI GUGEC, sutkinja građanskog odjela Županijskog suda u Karlovcu

stegovno je odgovorna

Što je:

kao sutkinja građanskog odjela Županijskog suda u Karlovcu, bez opravdanog razloga, tijekom 2009. godine od zaduženih spisa donijela odluku u 161 spisu što je 43% manje od prosjeka donesenih odluka u spisima po sucu građanskog odjela Županijskog suda u Karlovcu, te u prvih šest mjeseci 2010. godine od zaduženih donijela odluku u 58 spisa što je 64 % manje od prosjeka donesenih odluka u spisima po sucu građanskog odjela Županijskog suda u Karlovcu,

dakle neuredno je obnašala sudačku dužnost jer je bez opravdanog razloga u jednoipolgodišnjem razdoblju donijela odluka u zaduženim spisima u postotku bitno ispod prosjeka donesenih odluka u spisima po sucu građanskog odjela Županijskog suda u Karlovcu,

čime je počinila stegovno djelo neurednog obnašanja sudačke dužnosti dužnosti iz članka 20. stavka 2. točke 2. u svezi stavka 3. točke 3. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, br. 58/93., 49/99., 129/00., 150/05. i 153/09.),

pa joj se, temeljem članka 21. stavka 1. točke 1. istog Zakona, izriče ukor.